-40%

OLIMPIA 02 TALLE ALTO

117,45 195,75

-40%

FRIDA KAHLO 02 TALLE ALTO

133,65 222,75

-40%

FRIDA KAHLO 03 VESTIDO TIRANTAS

129,60 216,00

-40%

CALA 02 TALLE ALTO

145,80 243,00

-40%

CALA 03 VESTIDO TIRANTAS

132,30 220,50

-40%

CALA 04 TALLE BAJO

145,80 243,00

-40%

PIOLIN 02 TALLE ALTO

101,25 168,75

-40%

PIOLIN 03 TALLE BAJO

101,25 168,75

-40%

PIOLIN 04 VESTIDO TRAPECIO

91,80 153,00

-40%

SOFIA 05 VESTIDO TIRANTAS

155,25 258,75

-40%

ALICIA 00 VESTIDO CEREMONIA

378,00 630,00

-40%

ALICIA 02 VESTIDO TIRANTAS

155,25 258,75

-40%

MARGARITA 04 TALLE ALTO

133,65 222,75